one

one
adj. een
--------
n. een
--------
pron. iemand
one1
[ wun] 〈zelfstandig naamwoord〉
één〈benaming voor〉 iets ter grootte/waarde van één
voorbeelden:
1   the figure one het cijfer één
     by ones and twos alleen of in groepjes van twee; 〈figuurlijk〉heel geleidelijk
     these come only in ones deze worden alleen in verpakkingen van één/per stuk verkocht
     〈informeel〉 I've got four ones ik heb vier biljetten van één
〈slang〉 one and only lief(je)
————————
one2
, 〈in betekenis I en I informeel ook〉 'un [ ən]
I 〈onbepaald voornaamwoord〉
〈als vervanging voor eerder genoemd woord; meestal onvertaald〉(er) een〈benaming voor〉 (er) eentje 〈grap, verhaal, drankje, snuiter enz.〉
〈formeel〉men
voorbeelden:
1   the best ones de beste(n)
     like one dead als een dode
     〈formeel〉 many a one vele(n)
     〈informeel〉 you are a (nice/fine) one jij bent me d'r eentje
     give him one geef hem er een van; geef hem een optater
     let's have (a quick) one laten we er (gauw) eentje gaan drinken
     the one that I like best degene die ik het leukst vind
     I'll go him one better ik zal hem een slag voor zijn/overtroeven
     never a one geen enkele
     he was one up on me hij was me net de baas
     the one about the generous Scot die mop over de vrijgevige Schot
     he's a one for music hij is een muziekliefhebber
     this one's on me ik trakteer!
     this one deze hier
2   〈Brits-Engels〉 one must never pride oneself on one's achievements, 〈Amerikaans-Engels〉one must never pride himself on his achievements men mag nooit prat gaan op zijn prestaties
II 〈telwoord; als voornaamwoord〉
één
voorbeelden:
1   become one één worden, samenvallen/smelten
     one after another een voor een, de een na de andere
     one or two één of twee, een paar
     he and I are at one (with one another) hij en ik zijn het (roerend) eens (met elkaar)
     one by one een voor een, de een na de ander
     one of the members een van de leden
     one to one één op/tegen één
     one to one match één op één/puntsgewijze overeenkomst
     as one als één man
one and all iedereen, jan en alleman
     I was one too many for him ik was hem te sterk/te slim af
     〈informeel〉 like one o'clock als een gek, energiek
     I, for one, will refuse ik zal in ieder geval weigeren
     (all) in one (allemaal) tegelijkertijd/gecombineerd
     〈informeel〉 done it in one! in één keer!, de eerste keer goed!
→ one anotherone another/
————————
one3
I 〈onbepaalde determinator〉
een zeker(e)één of ander(e), ene
voorbeelden:
1   one day he left op een goeie dag vertrok hij
     we'll meet again one day we zullen elkaar ooit weer ontmoeten
     one Mr. Smith called for you een zekere Mr. Smith heeft jou gebeld
II 〈telwoord; als determinator〉
éénenig; 〈figuurlijk〉 de/hetzelfde; 〈als versterker, Amerikaans-Engels; informeel〉 enig, hartstikke
voorbeelden:
1   this is one good book dit is een hartstikke goed boek
     from one chore to another van het ene klusje naar het andere
     they are all one colour ze hebben allemaal dezelfde kleur
     one day out of six één op de zes dagen, om de zes dagen
     they cried out with one voice ze riepen als uit één mond
     my one and only friend mijn enige echte vriend
     the one and only truth de alleenzaligmakende waarheid
     one and the same thing één en dezelfde zaak, precies hetzelfde
for one thing ten eerste; (al was het) alleen maar omdat
     neither one thing nor the other vlees noch vis, halfslachtig

English-Dutch dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • One — (w[u^]n), a. [OE. one, on, an, AS. [=a]n; akin to D. een, OS. [=e]n, OFries. [=e]n, [=a]n, G. ein, Dan. een, Sw. en, Icel. einn, Goth. ains, W. un, Ir. & Gael. aon, L. unus, earlier oinos, oenos, Gr. o i nh the ace on dice; cf. Skr. [=e]ka. The… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • One Be Lo — Origin Pontiac, Michigan Genres Alternative hip hop Years active 1998–present Labels MYX Music, Subterraneous, Fat Beats Nahshid Sulaiman (born Ralond Scru …   Wikipedia

 • One-T — ist ein Hip Hop/House Projekt von Thomas Pieds und Eddy Gronfier aus Paris, Frankreich. Bis heute ist das Projekt ein typisches One Hit Wonder durch das Lied The Magic Key aus dem Jahr 2003, welches ein Sample aus dem Stück Ma Hra von Blue Effect …   Deutsch Wikipedia

 • One-T — Pays d’origine  France Genre musical Hip hop Musique électronique Pop Années d activité Depuis …   Wikipédia en Français

 • One-t — est un projet musical français mêlant musique électronique, hip hop et pop. Sommaire 1 Le Concept 2 Musique 3 En coulisses 4 Influences …   Wikipédia en Français

 • One — One, n. 1. A single unit; as, one is the base of all numbers. [1913 Webster] 2. A symbol representing a unit, as 1, or i. [1913 Webster] 3. A single person or thing. The shining ones. Bunyan. Hence, with your little ones. Shak. [1913 Webster] He… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • ONE — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

 • ONE — ONE, Inc. Saltar a navegación, búsqueda ONE, Inc. fue una organización y una revista LGBT de Estados Unidos perteneciente al movimiento homófilo. La idea de una publicación dedicada a los homosexuales surgió en una reunión de la Mattachine… …   Wikipedia Español

 • One-X — Studio album by Three Days Grace Released June 13, 2006 …   Wikipedia

 • One — (w[u^]n), indef. pron. Any person, indefinitely; a person or body; as, what one would have well done, one should do one s self. [1913 Webster] It was well worth one s while. Hawthorne. [1913 Webster] Against this sort of condemnation one must… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • One of Us — may refer to: Contents 1 Music 2 Television 3 Other media Musi …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”